Požární prevence

Nabízím zpracování požárně bezpečnostních řešení staveb dle platných normových postupů a legislativy.

Požárně bezpečnostní řešení zpracuji pro všechny typy staveb (rodinné a bytové domy, výrobní objekty…) jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce a úpravy objektů.

Vždy se snažím najít pro Váš projekt to nejlepší řešení. Zakládám si také na kvalitním a přehledném zpracování technické zprávy pro Váš projekt.

Rád Vám vypracuji zprávu také v anglickém jazyce.

Potřebné podklady

Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení je nutné dodat následující podklady:

  • půdorysy všech podlaží
  • řezy
  • situační výkres s vyznačeným hydrantem
  • technická zpráva
  • popis všech nosných a nenosných konstrukcí
  • popis technických zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika…)

Cena

Cena je vždy individuální a odvíjí se od náročnosti řešeného objektu a kvalitě dodaných podkladů.

Máte zájem o zpracování požárně bezpečnostního řešení? Neváhejte mě kontaktovat.

Dynamika požáru

Počítačové modelování rozvoje požáru v budovách pomocí Fire Dynamics Simulator (FDS). Tento moderní přístup umožňuje optimalizovat požárně ochranné prvky a zařízení v budovách.